Od 3 września (piątek) startuje nowy sezon treningowy. Poniżej pakiet najważniejszych informacji związanych z rozpoczęciem sezonu.

GRUPY TRENINGOWE

Treningi Puławskiego Klubu Taekwon-do w sezonie 2021/22 odbywać się będą w 2 grupach treningowych
 • PU1 – grupa początkująca (wszyscy rozpoczynający treningi)
 • PU2 – grupa średniozaawansowana (zeszłoroczna grupa 1)
 • PU3 – grupa zaawansowana (zeszłoroczna grupa 2)

PIERWSZE TRENINGI

Pierwsze treningi wszystkich grup odbędą się w piątek 3 września:
 • PU1: 16.00 – 17.00
 • PU2: 17.00 – 18.00
 • PU3: 18.00 – 19.00
Wszyscy początkujący przychodzą na zajęcia w spodniach dresowych oraz koszulce, na sali trenujemy na boso. Przebieramy się w szatni.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021/22

Treningi w sezonie 2021/22 odbywać się będą w środy i piątki:
 • PU1: 16.00 – 17.00
 • PU2: 17.00 – 18.00
 • PU3: 18.00 – 19.00

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH:

W SEZONIE 2021/22 MIESIĘCZNA OPŁATA TRENINGOWA dla wszystkich grup – PU1*, PU2, PU3 wynosi 110zł- płatne na konto za każdy miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca (np. za wrzesień do 10 września itd.), po przekroczeniu tego terminu opłata miesięczna wzrasta o 10zł. Zgodnie z punktem IV.5 Regulaminu (www.tkd.net.pl/regulamin) „Opłata treningowa jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc w jednakowej wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu”. DANE DO PRZELEWU: TKD JAROSŁAW BIGOS, CEGLANA 5/21, 24-100 PUŁAWY NR KONTA: 42 1140 2004 0000 3802 6010 1126 w tytule przelewu wpisujemy informacje: za kogo wpłata, skrót grupy treningowej oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata, np. opłata treningowa Jan Kowalski P1 listopad
* Opłata wpisowa (dodatkowa – dotycząca tylko początkujących rozpoczynających treningi) wynosi 50zł – płatna do trenera gotówką

Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć TAEKWON-DO w związku z sytuacją epidemiczną.

 1. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
 2. Na treningi może uczęszczać wyłącznie zdrowa osoba, bez żadnych objawów chorobowych.
 3. Ćwiczący, na treningi, muszą być przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 4. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie, ćwiczący nie może brać udziału w treningach.
 5. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci, oraz sami ćwiczący powinni w budynku zasłaniać usta i nos lub zachowywać dystans społeczny (nie dotyczy sali treningowej).
 6. Rodzice powinni ograniczyć przebywanie w budynku do niezbędnego minimum (pomoc dziecku w przebraniu się, odprowadzenie na salę itp.), rodzice nie mogą przebywać w budynku w czasie trwania zajęć.
 7. Przebywanie w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum, zachowując przy tym środki ostrożności (osłona ust i nosa lub dystans społeczny, dezynfekcja rąk).
 8. Dezynfekcja sprzętu treningowego będzie odbywać się po każdorazowym użyciu go przez daną grupę treningową.
 9. O odpowiednią dezynfekcję sali treningowej i szatni zadba administrujący budynkiem.