Regulamin bezpieczeństwa obowiązującym podczas treningów w trakcie stanu epidemii COVID-19

W związku z sytuacją panującą w kraju i ogłoszeniem strefy czerwonej w powiecie ryckim informujemy, że trenujemy dalej, jednak pod nieco zmodyfikowanymi regułami. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami (obowiązują od 24 października 2020 r. do odwołania i będą na bieżąco aktualizowane).

Proszę o pobranie, wydrukowanie oraz wypełnienie i dostarczenie na najbliższy trening niniejszego oświadczenia (kliknij TU).

 1. Wchodząc na teren budynku, w którym odbywają się treningi, każda osoba akceptuje poniższy regulamin i dobrowolnie zobowiązuje się do jego stosowania. W przeciwnym razie osoba taka nie może przebywać w budynku.
 2. Rodzice i opiekunowie nie wchodzą do budynku, odprowadzają jedynie swoje dzieci w pobliże wejścia do budynku, a po skończonych zajęciach sprzed budynku je odbierają.
 3. Z powodów wymienionych w punkcie 2 młodsze dzieci powinny być przebrane w strój sportowy, tak aby miały łatwość w samodzielnym rozebraniu się przed treningiem i ubraniu po treningu.
 4. W celu unikania mieszania się grup, treningi grupy PU1 (Puławy – młodsza) będą trwać od 17.30 do 18.25, zaś grupy PU2 (Puławy – starsza) od 18.40 do 19.40, w Końskowoli – bez zmian.
 5. Na zajęcia przychodzimy 10 minut przed ich rozpoczęciem, wcześniej budynek będzie zamknięty.
 6. W czasie trwania zajęć budynek również będzie zamknięty i niedostępny dla osób nietrenujących, w tym dla rodziców. W związku z powyższym osoby, które spóźnią się na zajęcia nie będą mogły wejść do budynku.
 7. Każda osoba wchodząca do budynku i wychodząca z budynku, w którym odbywają się zajęcia, zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
 8. Na treningi nie mogą przychodzić osoby, które:
  1. wykazują jakiekolwiek objawy chorobowe;
  2. są objęte kwarantanną lub izolacją;
  3. miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19
 9. Zasady zawarte w punkcie 8 dotyczą także osób przyprowadzających ćwiczących na treningi.
 10. Poruszając się po budynku, należy mieć szczelnie zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans wynoszący minimum 1,5 metra (korytarz i szatnia). Przepis ten nie obowiązuje trenerów ani ćwiczących w trakcie treningu na sali treningowej.
 11. Na terenie budynku obowiązuje zakaz bezpodstawnego przemieszczania się trenujących. Dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu przebrania się, odbycia treningu (przejście na zajęcia i wyjście z nich), ewentualnie skorzystanie z WC.
 12. Przebywanie w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum, zachowując przy tym środki ostrożności (osłona ust i nosa oraz dystans społeczny).
 13. Poszczególne grupy treningowe będą miały ograniczony kontakt bezpośredni ze sobą.
 14. Wszyscy trenujący po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia budynku w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 15. Dezynfekcja sprzętu treningowego będzie odbywać się po każdorazowym użyciu go przez daną grupę treningową.
 16. O odpowiednią dezynfekcję sali treningowej i szatni zadba administrujący budynkiem.