KIEDY WYJAZD I KIEDY POWRÓT Z OBOZU?

 • Wyjazd z Puław z dworca PKP pociągiem do Kołobrzegu o godz. 22.11 – 29.07.2021 r. (czwartek).
 • Powrót do Puław na dworzec PKP pociągiem z Kołobrzegu o godz. 18.49 – 09.08.2021 r. (poniedziałek).

UWAGA! Wszyscy uczestnicy obozu trenujący w Puławskim Klubie Taekwon-do ITF zostali automatycznie przypisani do wyjazdu ze stacji Puławy i powrotu na tą stację. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu chciałby wsiadać/wysiadać w Dęblinie proszę o informację do trenera J. Bigosa do 10 lipca.

Na stację należy przybyć 0,5 h przed odjazdem pociągu i zameldować swoją obecność u opiekuna Zbigniewa Stoli.

Przed odjazdem pociągu należy:

 • Przekazać Panu Zbyszkowi wypełnioną Kartę Uczestnika Obozu (do pobrania TU)
 • Każdy kto będzie w tym celu potrzebował rachunek za obóz, proszę aby przed wyjazdem przekazał panu Zbyszkowi kartkę z danymi, które mają znaleźć się na rachunku. Jeśli ktoś będzie potrzebował pisemnego poświadczenia o uczestnictwie dziecka w obozie niech taką informację również dopisze na w/w kartce.

PŁATNOŚCI ZA OBÓZ

Do 10 lipca należy wpłacić na konto organizatora pozostałą część płatności za obóz (w przypadku osób korzystających z Bonu Turystycznego pomniejszoną o kwotę bonu).

Proszę zapoznać się z PROCEDURĄ REALIZACJI BONU TURYSTYCZNEGO dostępną TU

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA OBÓZ?

Uczestnicy obozu koniecznie zabierają:

 • Koniecznie legitymację szkolną (nie mylić z legitymacją taekwondocką!!!) – jest niezbędna do uzyskania zniżki na bilet PKP. Osoby bez legitymacji będą musiały pokryć różnicę w bilecie.
 • dobok
 • ręczniki, środki czystości i kosmetyki
 • spodnie dresowe
 • spodenki
 • obuwie sportowe
 • klapki
 • kąpielówki lub strój kąpielowy
 • kurtkę przeciwdeszczową
 • ciepły polar lub sweter
 • dużą ilość koszulek, skarpetek i bielizny
 • inne części garderoby jak spodnie, koszule itp. – wedle uznania

W CZASIE TRWANIA OBOZU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OBOZU NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z KIEROWNIKIEM – PANEM SŁAWOMIREM GRUSZCZYŃSKIM 503014596

UWAGA!!! Wszystkie urządzenia elektroniczne jak telefony, laptopy, tablety, gry itp. oraz inne rzeczy kosztowne obozowicze biorą na własną odpowiedzialność. Wg regulaminu obozu (dostępnym TU) korzystanie z w/w urządzeń jest możliwe jedynie w wyznaczonym do tego czasie.

CZY NA OBOZIE MOŻNA ZDAWAĆ NA KOLEJNY STOPIEŃ?

Na obozie będzie możliwość zdawania na kolejny stopień w taekwon-do do 5 cup włącznie (ale tylko po wcześniejszej konsultacji z trenerem J. Bigosem). Koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę obozu (pieniądze należy wziąć ze sobą).

Jednocześnie bardzo proszę rodziców najmłodszych obozowiczów o przeprowadzenie pogadanki na temat przestrzegania regulaminu obozu, a w szczególności:

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

 1. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, w szczególności porannego wstawania oraz ciszy nocnej).
 2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.

III. Brania czynnego udziału w zajęciach sportowych.

 1. Wykonywania poleceń kadry obozu: trenerów, wychowawców, ratownika.
 2. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.
 3. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego
  w ośrodku.

VII. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie

VIII. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

Uczestnikom obozu zabrania się:

 1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
 2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających.

III. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.

 1. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
 2. Samowolnej kąpieli, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru. Szczegółowo kwestie kąpieli reguluje Regulamin Kąpieli.
 3. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.

VII. Wynoszenia naczyń ze stołówki.

VIII. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.

 1. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
 2. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:

 1. nagana udzielona przez opiekuna lub kierownika obozu
 2. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów

W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.